صفحه اصلی / برنامه های اعضای سازمان

برنامه های اعضای سازمان

مسابقه ورزشی تیراندازی

مسابقه ورزشی تیراندازی

این مسابقه ورزشی برای دومین سال در نیمه اول دی ماه سال 95 ویژه اعضای محترم سازمان جهاددانشگاهی استان برگزار خواهد شد.