صفحه اصلی / مسابقه ورزشی تیراندازی

مسابقه ورزشی تیراندازی

این مسابقه ورزشی برای دومین سال در نیمه اول دی ماه سال 95 ویژه اعضای محترم سازمان جهاددانشگاهی استان برگزار خواهد شد.