صفحه اصلی / معرفی سازمان

معرفی سازمان

معرفي

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، تشکیلاتی است وابسته به معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی که در سال ۱۳۷۷ به منظور ساماندهی مطلوب و توسعه (ارتقاء) مشارکت دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در زمینه های اجتماعی، سیاسی، علمی، صنفی و فوق برنامه و در جهت تحقق استراتژی برنامه اول توسعه جهاد دانشگاهی مبنی بر «تأکید بر تقویت فرهنگ و ارزش های اسلامی در جامعه و به خصوص در نسل جوان و دانشجویان دانشگاه ها تأسیس گردیده است.»
هدف از تأسیس سازمان دانشجویان، ایجاد زمینه برای کشف، شکوفایی و اعتلای استعدادهای اجتماعی، سیاسی، هنری، علمی و فرهنگی دانشجویان و ارتقای همکاری و مشارکت آنان می باشد.

شرح خدمات
بسط و گسترش فرهنگ مکتوب با تأکید بر انتشار آثار دانشجویان
انجام مطالعات و پژوهش های دینی، علمی، سیاسی و اجتماعی
ارائه خدمات گوناگون به مناطق محروم از طریق برپایی اردوهای دانشجویی
برقراری ارتباطات بین المللی دانشجویی
شناسایی، معرف و حمایت از استعدادهای برتر دانشجویی در عرصه های علمی و فرهنگی
همکاری در برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت کاربردی
مشارکت در برنامه های زیست محیطی