صفحه اصلی / معرفی سازمان

معرفی سازمان

معرفی

با عنایت به تجربیات گسترده و سابقه ممتد جهاد دانشگاهی در زمینه چاپ و انتشار کتب علمی و دانشگاهی و براساس بند 2، ماده 3 اساسنامه جهاد دانشگاهی مبنی بر «ایجاد تشكیلات مناسب به منظور تألیف، ترجمه و انتشار کتب، نشریات، نتایج تحقیقات و مقالات علمی، فرهنگی و تولید مواد کمک آموزشی» و در جهت تحقق استراتژی برنامه توسعه جهاد دانشگاهی مبنی بر «ایجاد هماهنگی و تمرکز در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها و عدم تمرکز در اجرای برنامه ها «سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی» تأسیس شده است. اين سازمان وظيفه چاپ و انتشار كتاب،نشريات علمي و برگزاري نمايشگاههاي كتاب را بر عهده دارد . شعبه اين سازمان در استان يزد نيز با پژوهشگران، دانشگاهيان و فرهيختگان استان يزد در زمينه چاپ كتاب و آثار علمي و فرهنگي همكاري مي نمايد.

شرح خدمات

چاپ و انتشار نشريات و كتب

برگزاري نمايشگاههاي كتاب

تشكيل گروههاي تخصصي جهت اعلام نظر درباره ابعاد علمي و اقتصادي كتب

ايجاد شبكه پخش و توزيع متمركز كتاب

همكاري با سازمانها و نهادهاي انتشاراتي دولتي و غير دولتي